Se till att delta i utbildning inom diskriminering

I regel brukar det var så att man går en utbildning för att tanken är att man ska lära sig något, utbildning i diskriminering har motsatt syfte. Kursens intention är att minska orättvisa behandlingar och öppna ögonen på personal för hur man ska kunna motarbeta att detta fenomen förekommer på arbetsplatser och ute i privatlivet. Du hittar startdatum och mer information om själva kurstillfällena här: https://www.iseskog.se/e-utbildning/forelasningar/forbud-mot-diskriminering

Genom att delta i en kurs om orättvist beteende kan man som person få upp ögonen för att mycket av det som sker i samhället och på arbetsplatser faktiskt påverkas av en rad olika fördomar och ovetskap. I många fall handlar det om att man kanske är orättvis mot en individ, eller en grupp individer, för att man inte har bättre kunskap, eller ibland inte alls har reflekterat över sitt eget beteende. Genom att gå en utbildning om diskriminering kan man bli medveten om sitt eget beteende, man kan också få lättare att uppmärksamma vad som sker runt om en och kanske hjälpa en kollega eller vän som utsätts.

Skapa förändring, börja med utbildning om diskriminering.

Att behandla någon orättvis, oavsett vad man grundar sitt beteende på, är något som skapar en inskränkt värld och kanske inte bara hämmar den som gör det och den som drabbas utan också en hel arbetsplats. Det är genom att vara öppen för nya idéer och nya tankesätt som man har möjlighet att komma framåt. I regel vill man också att det ska finnas goda värderingar och rykten om det företag man arbetar för, något som inte går ihop med att man inte skulle bemöta och behandla alla människor efter tesen att de alla är lika mycket värda.

Genom att leva efter detta kan man själv uppleva en starkare tro på sig själv och på sitt eget värde.